De contributie per 01 jan 2017 is het volgende:

vol lidmaatschap:           Eur 270,-- per jaar
aanleun lidmaatschap:      Eur 69,-- per jaar

eenmalige verenigingsbijdrage:
bij aanvang lidmaatschap Eur 200,--

kortingsregeling
deelname meerdere sporten bij WZK:                                   20%
ieder 2e of volgende lid uit hetzelfde gezin onder de 18 jaar:   20%

Het lidmaatschap is altijd een volledig kalenderjaar (01 jan t/m 31 dec).
Opzeggen, alleen schriftelijk, voor 01 december bij de secretaris WZK Onderwatersport

                    noblogo